Rutger Kopland – Schrijven wil zeggen dat

Schrijven wil zeggen
dat er stapje voor stapje
een ik buiten jezelf ontstaat
die je vertelt wat je bedoelt.